Cjenik

cjenik

USLUGACIJENA
Odvlačenje vozila u užem gradskom području do pređeni 20 km sa utovarom i istovarom (paušal)250.00
ZONA I – odvlačenje (bliža) okolica Zagreba, Samobor, Vel. Gorica, Sesvete, Zaprešić (paušal) – 30km300.00
ZONA II – odvlačenje vozila Dugo Selo, Kašina, Bregana (paušal) – 35km320.00
ZONA III – odvlačenje vozila Jastrebarsko, Zelina (paušal)  - 40km380.00
Odvlačenje vozila izvan ZONE III sa utovarom i istovarom . Cijena po prijeđenom kilometru tour - retour4.00
Izvlačenje i otežani utovar po započetom satu zaračunava se 200.00
Doplatak za rad noću, nedjeljom i državnim praznikom uvećava se za 30%
Čekanje po satu za kamione (tereti iznad 3000 kg i 6 m dužine) ZG 2666 AU i ZG 8321 DA150.00
Čuvanje osobnih vozila na depou (dan)30.00
Čuvanje kombi vozila iznad 5m na depou (dan)50.00
Za terenska, kombi i bus vozila do 2499 kg težine naplaćuje se 20 % na osnovnu cijenu
Usluge koje nisu obuhvaćene gornjim cjenikom naplaćuju se prema dogovoru.
C J E N I K
Strojevi i teretna vozila
cijene se dogovaraju telefonskim putem

 cijene su bez PDVa